Gå tillbaka
Close menu
Bakgroundsmönster Bakgroundsmönster

Anknytnings-test resultat
otrygg ambivalent

Vad är otrygg ambivalent anknytning?


Hur uppstår den?

En eller båda mina föräldrar är ibland starkt engagerade i mig och ibland är de helt upptagna av sina egna behov. Jag upplever dem som nyckfulla och jag kan inte lita på att de finns där för mig när jag behöver dem. 

Tillgången till mina föräldrar styrs av deras behov och inte av mina. Därför är jag alltid orolig för att den närhet som är så viktig för mig ska tas ifrån mig. Jag upplever att om jag är klängig och gnällig får jag lite mer närhet och uppmärksamhet. Jag har svårt att känna mig lugn därför att jag inte litar helt på mina föräldrar. Jag bevakar varje steg de tar.

När jag blir vuxen tar jag med mig min lärdom om relationer. Nu är det inte bara mina föräldrar som jag upplever som nyckfulla, utan en tolkning som påverkar hur jag bemöter andra människor. 

Dock är det så att vi som barn kan knyta an till 3, 4 andra förutom vår primära anknytningsperson och på det viset lära oss andra strategier för att få närhet.  Hur visar den sig i vuxna kärleksrelationer?

Hur kan det bli för mig i relation till andra anknytningsmönster?


När det rör sig om sex och motivet till ha sex:


Vad är beskrivningen i främlingssituationen?


Hur visar den sig i relation till ens primära anknytningsperson i 6-års åldern?

Som otryggt ambivalent anknutet barn i 6-årsåldern kommer kontakten med mina föräldrar präglas av osäkerhet, fruktan och försök att bli tröstad. Ibland uppvisar jag förtroende, ibland är jag fientlig, bland är jag finurlig och ibland direkt. Jag försöker kanske vara mycket charmerande för att få mina föräldrars uppmärksamhet. Man kan säga att mitt anknytningssystem är aktiverat hela tiden.


Hur visar den sig på förskolan när barnet är ca 3,5 år gammalt och mamma inte är där?

Det anknytningsmönster som jag uppvisar när jag är ett år gammal ger en tydlig fingervisning om hur jag kommer att reagera ett par år senare i förskolan.

Om jag som ettåring är otryggt ambivalent anknuten till min närmsta anknytningsperson kommer förskolepersonalen troligtvis beskriva mig så här, när jag som 3,5 åring på förskola som utan min mamma: mycket uppmärksamhetssökande, impulsiv, lättfrustrerad eller upplevs som hjälplös och passiv.


Vad kan gestaltterapi göra för dig?

Om jag är otryggt ambivalent anknuten styrs jag av ångest och rädslor när jag utsätts för situationer i nära relationer som påminner om de upplevelser som formade min strategi för att få närhet, skydd och tröst hos mina primära anknytningspersoner. 

Jag tar med mig ångesten över att inte kunna lita på att mina föräldrar var där för mig när jag som barn behövde. I mina nära relationer som vuxen projicerar jag mina föräldrar på till exempel min partner. 

Jag är rädd för att bli övergiven och den känslan väcks lätt. I terapin hittar vi dessa smärtpunkter eller situationer. Vi övar på att vara i den känslan och uppleva att det inte rör sig om en livshotande situation, utan om ett nej eller ett avvisande från vår partner.   

Kontakten med de smärtpunkterna och insikten om hur de påverkar dig, blir grunden för arbetet i terapirummet. Med trygga små steg får du hjälp att integrera insikterna. Det ger en ny upplevelse, som du kan ta med ut livet och ha nytta av i dina relationer. 

Målet är att du ska få en upplevelse av att du nu kan kontrollera och hantera situationer som tidigare väckt ångest och rädsla, en förmåga du inte hade som barn eller bebis. På det viset får du dessutom en ökad självreglering och balans i förhållandet till dig själv och din omgivning. Den närhet som var så svår och smärtsam den gången har du möjlighet att nu få tillsammans med din partner. Trauman blir till i ensamhet och kan bara helas i kontakt.  Läs mer


Vad kan Tension and Trauma Release Exercisers göra för dig?

Som otryggt ambivalent anknutna fylls vi av ångest och rädslor när vi råkar ut för upplevelser eller situationer som påminner om de upplevelser som formade vår strategi för att få närhet, skydd och tröst. Ett mönster som formades i relation till våra primära anknytningspersoner. Vi var inte säkra på att den eller de kunde ta hand om oss när vi behövde. Vi blir klängiga eller kanske hotfulla gentemot vår partner på grund av rädslan för att bli övergiven.

Ibland kan vi uppleva att vi beter oss som barn och inte som vuxna, rationellt tänkande människor. Våra känslor och reaktionsmönster från barndomen tar över vår vuxna rationella förmåga att reflektera.    

Med Tension and Trauma Release Exercisers hjälper du kroppen att slappna av, du kommer att känna dig mer trygg i din kropp och det blir lättare att stanna kvar i upplevelser som tidigare fyllde dig med rädslor. 
TRE har en bra ångestdämpande effekt och det kan hjälpa dig att lättare berätta om svåra eller jobbiga upplevelser. Det ger också en ökad möjlighet till att stanna kvar i svåra och jobbiga känslor och utan att trycka bort dem.

Med Trauma Release Exercisers arbetar man inte i första hand med en enskild situation. Man använder övningarna till att grunda kroppen, lugna nervsystemet och lösa upp de spänningar som finns och uppstår i kroppen när man ofta är i försvarsläge och har svårt att släppa. Eller om man saknar ett tryggt ställe där man kan slappna av och låta kroppen återhämta sig. Läs mer