Vad är otrygg ambivalent anknytning? • Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja.
 • Jag oroar mig för att andra inte skall bry sig lika mycket om mig som jag bryr mig om dem.
 • Jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag behöver dem.
 • Jag har ingen förväntan om att jag ska få trygghet och närhet från andra.Hur uppstår den?

En eller båda mina föräldrar är ibland starkt engagerade i mig och ibland är de helt upptagna av sina egna behov. Jag upplever dem som nyckfulla och jag kan inte lita på att de finns där för mig när jag behöver dem. 

Tillgången till mina föräldrar styrs av deras behov och inte av mina. Därför är jag alltid orolig för att den närhet som är så viktig för mig ska tas ifrån mig. Jag upplever att om jag är klängig och gnällig får jag lite mer närhet och uppmärksamhet. Jag har svårt att känna mig lugn därför att jag inte litar helt på mina föräldrar. Jag bevakar varje steg de tar.

När jag blir vuxen tar jag med mig min lärdom om relationer. Nu är det inte bara mina föräldrar som jag upplever som nyckfulla, utan en tolkning som påverkar hur jag bemöter andra människor. 

Dock är det så att vi som barn kan knyta an till 3, 4 andra förutom vår primära anknytningsperson och på det viset lära oss andra strategier för att få närhet.  Hur visar den sig i vuxna kärleksrelationer?

Hur kan det bli för mig i relation till andra anknytningsmönster?

  • Otryggt ambivalent/ trygg: Om jag som otryggt ambivalent anknuten inleder en relation med en tryggt anknuten person kommer min trygghet i kärleksrelationer att växa. Min partners trygghet smittar av sig på mig kommer och jag känner mig lugnare och mindre rädd. Jag kommer till exempel känna mig tryggare när jag och min partner ska vara ifrån varandra eller när vi ska säga farväl.


  • Otryggt ambivalent/ otryggt ambivalent: Om jag som otryggt ambivalent anknuten går in i en relation med en person med samma anknytningsmönster kommer relationen domineras av känslor mer än av tankar. Det kommer vara en relation som innehåller mycket passion, där ingen av parterna kan få närhet nog, vilket i sista hand betyder att jag kommer knuffa bort den andre för att den ändå inte kan älska mig så mycket som jag har behov av. I sådana relationer är det ofta känslor av svartsjuka hos mig och känslor av otillräcklighet hos den andre som dominerar. Ofta dras inte otrygga anknytningsmönster till varandra utan till motsatsen.


 • Otrygg ambivalent/ otrygg undvikande: Om jag som otryggt undvikande anknuten går in i en relation med en partner med otryggt undvikande anknytningsmönster, kommer jag gradvis känna mig mer lugn och trygg. Jag upplever att jag äntligen har träffat en människa som kan styra sina känslor och som verkar trygg att luta sig emot när mina känslor tar överhanden. Om min partner har behov av att ha lite egen tid känner jag mig övergiven och känslor av rädsla tar över. Jag är rädd för att förlora min älskling och kan både bli svartsjuk, klängig och avvisande.  När det rör sig om sex och motivet till ha sex:


 • Sex får mig att känna mig bekräftad.
 • Jag använder sex till att reglera mina egna känslor.
 • Jag vill vara oersättlig för min partner.
 • Jag är manipulerande och använder båda ilska och förförelse.
 • Anledningen till att jag har sex är ofta att jag vill ha bekräftelse eller att undvika att min partner blir missnöjd.
 • Jag tar sexuella avvisanden hårt.
 • Jag söker mer riskbetonad sex, kan tycka om sex under tvång och jag är ofta oönskat gravid.
 • Jag använder sex till att reglera mina känslor.
 • Jag använder sex för att öka min självkänsla. När jag har sex känner jag mig mer åtråvärd.
 • Jag tycker att det är jättejobbigt att bli avvisad och tar därför inte initiativ till sex.
 • Min partner känner sig ofta otillräcklig.
 • Jag kan ha problem med att få erektion på grund av oro.Vad är beskrivningen i främlingssituationen?


 • Jag är upprörd redan innan min mamma lämnar mig.
 • Jag är klängig och har ingen lust att utforska rummet på egen hand.
 • Jag är ständigt fokuserad på vad min mamma gör. Man kan säga att mitt anknytningssystem ständigt är påslaget.
 • När hon lämnar rummet gör jag allt för att hålla henne kvar till exempel storgråter eller skriker.
 • När hon väl kommer tillbaka lugnar jag mig inte på en gång och är svårtröstad.Hur visar den sig i relation till ens primära anknytningsperson i 6-års åldern?

Som otryggt ambivalent anknutet barn i 6-årsåldern kommer kontakten med mina föräldrar präglas av osäkerhet, fruktan och försök att bli tröstad. Ibland uppvisar jag förtroende, ibland är jag fientlig, bland är jag finurlig och ibland direkt. Jag försöker kanske vara mycket charmerande för att få mina föräldrars uppmärksamhet. Man kan säga att mitt anknytningssystem är aktiverat hela tiden.


Hur visar den sig på förskolan när barnet är ca 3,5 år gammalt och mamma inte är där?

Det anknytningsmönster som jag uppvisar när jag är ett år gammal ger en tydlig fingervisning om hur jag kommer att reagera ett par år senare i förskolan.

Om jag som ettåring är otryggt ambivalent anknuten till min närmsta anknytningsperson kommer förskolepersonalen troligtvis beskriva mig så här, när jag som 3,5 åring på förskola som utan min mamma: mycket uppmärksamhetssökande, impulsiv, lättfrustrerad eller upplevs som hjälplös och passiv.


Vad kan gestaltterapi göra för dig?

Om jag är otryggt ambivalent anknuten styrs jag av ångest och rädslor när jag utsätts för situationer i nära relationer som påminner om de upplevelser som formade min strategi för att få närhet, skydd och tröst hos mina primära anknytningspersoner. 

Jag tar med mig ångesten över att inte kunna lita på att mina föräldrar var där för mig när jag som barn behövde. I mina nära relationer som vuxen projicerar jag mina föräldrar på till exempel min partner. 

Jag är rädd för att bli övergiven och den känslan väcks lätt. I terapin hittar vi dessa smärtpunkter eller situationer. Vi övar på att vara i den känslan och uppleva att det inte rör sig om en livshotande situation, utan om ett nej eller ett avvisande från vår partner.   

Kontakten med de smärtpunkterna och insikten om hur de påverkar dig, blir grunden för arbetet i terapirummet. Med trygga små steg får du hjälp att integrera insikterna. Det ger en ny upplevelse, som du kan ta med ut livet och ha nytta av i dina relationer. 

Målet är att du ska få en upplevelse av att du nu kan kontrollera och hantera situationer som tidigare väckt ångest och rädsla, en förmåga du inte hade som barn eller bebis. På det viset får du dessutom en ökad självreglering och balans i förhållandet till dig själv och din omgivning. Den närhet som var så svår och smärtsam den gången har du möjlighet att nu få tillsammans med din partner. Trauman blir till i ensamhet och kan bara helas i kontakt.  Läs mer


Vad kan Tension and Trauma Release Exercisers göra för dig?

Som otryggt ambivalent anknutna fylls vi av ångest och rädslor när vi råkar ut för upplevelser eller situationer som påminner om de upplevelser som formade vår strategi för att få närhet, skydd och tröst. Ett mönster som formades i relation till våra primära anknytningspersoner. Vi var inte säkra på att den eller de kunde ta hand om oss när vi behövde. Vi blir klängiga eller kanske hotfulla gentemot vår partner på grund av rädslan för att bli övergiven.

Ibland kan vi uppleva att vi beter oss som barn och inte som vuxna, rationellt tänkande människor. Våra känslor och reaktionsmönster från barndomen tar över vår vuxna rationella förmåga att reflektera.    

Med Tension and Trauma Release Exercisers hjälper du kroppen att slappna av, du kommer att känna dig mer trygg i din kropp och det blir lättare att stanna kvar i upplevelser som tidigare fyllde dig med rädslor. 
TRE har en bra ångestdämpande effekt och det kan hjälpa dig att lättare berätta om svåra eller jobbiga upplevelser. Det ger också en ökad möjlighet till att stanna kvar i svåra och jobbiga känslor och utan att trycka bort dem.

Med Trauma Release Exercisers arbetar man inte i första hand med en enskild situation. Man använder övningarna till att grunda kroppen, lugna nervsystemet och lösa upp de spänningar som finns och uppstår i kroppen när man ofta är i försvarsläge och har svårt att släppa. Eller om man saknar ett tryggt ställe där man kan slappna av och låta kroppen återhämta sig. Läs mer