INTEGRATIV

THOMAS NIELSEN


Tyngdpunkten i min verksamhet har legat på gestaltterapi, existentiella samtal och traumabehandling. Jag kommer även fortsättningsvis att arbeta integrativt, det vill säga att jag anpassar behandlingsmetoden efter de behov som klienten har.

De senaste tio åren har jag jobbat som terapeut och tagit emot klienter på min egen mottagning. På sista tiden har jag använt mig av metakognitiv terapi, MCT, som metod och framöver kommer jag att utveckla min verksamhet inom MCT.

Tyngdpunkten i min verksamhet har legat på gestaltterapi, existentiella samtal och traumabehandling. Jag kommer även fortsättningsvis att arbeta integrativt, det vill säga att jag kommer att anpassa behandlingsmetoden efter de behov som klienten har.

Parallellt med min egen mottagning har jag haft olika anställningar inom kommunal verksamhet, som familjeutredare och som familjebehandlare. Just nu arbetar jag som terapeut inom Alternativ till våld, ATV, i Nacka kommun.

Under åren har jag utbildat mig till: Gestaltterapeut på GIS- Gestalt Institute of Scandinavia Trauma Relase Provider® (kroppsorienterad frigörande behandlingsmetod) Terapeut, steg 1, med fokus på KBT och affektfokuserad terapi på SAPU- Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling.

Certifierad i level I och II i Metakognitiv Terapi MCT