Gestaltterapi


Ordet Gestaltkommer från tyskan och är inte helt enkelt att översätta till Svenska, men en ungefärlig översättning blir ”meningsfull helhet”.

Gestaltterapi är en upplevelse-orienterade utmaning för dig, inte bara för att tala om förändring, men också ha modet att göra något åt ​​det nu.

Sorg, ångest, kris, relationsproblemär möjliga att lindra och bli fri från med hjälp av gestaltterapi och du kan bli en stabilare människa med större tilltro till dig själv och till din omgivning.

I Gestaltterapi är det möjligt att arbeta med situationer från ditt arbete, din familj och din parrelation. Det är också möjligt att arbeta med ett enda erfarenhetstillstånd, såsom sorg, rädsla eller ilska. Vi lyfter fram det som är i fokus för dig i terapirummet och du kan använda det i relationen mellan dig som klient och mig som terapeut. Här kan du känna dig trygg och under mitt ansvar undersöker vi vad som händer i kontakten mellan dig och mig och därmed också mellan dig och dina andra relationer.

Våra reaktioner som vuxna återspeglar ofta de reaktionsmönster som vi lärde oss som barn, för att få kärlek från våra föräldrar. Ett barn som till exempel har fått beröm för att inte kräva uppmärksamhet, kanske har det föräldrar som är upptagna eller inte står ut med ett litet aktivt barn, lär sig att vara tyst och sysselsätta sig själv. På så sätt det blir accepterat och får kärlek från sina föräldrar. När detta barn växer upp och tar det mönstret med sig in i sitt kärleksförhållande eller i sitt yrkesliv skapar det problem. I Gestaltterapi synliggör du dina mönster och hur de påverkar dig, genom en ökad uppmärksamhet av vad som händer i kontakt med din omgivning. Din uppmärksamhet på dina mönster kommer att vara ditt verktyg för att upptäcka vad som händer i dina relationer och då kan du välja om du vill bete dig som när du var barn eller om du vill bete dig som den vuxna ansvarsfulla människa du nu är.

Gamla handlingsmönster som har varit mycket viktiga för din överlevnad kanske du inte behöver använda som vuxen. Det handlar inte om att kasta bort dem på jakt efter förändring och lycka, utan om att acceptera vem du är och integrera de delar av dig själv som du kanske inte är medveten om så att du kan bli hel och kan vila i dig själv med fötterna på jorden.

Ju bättre du lär känna dina reaktionsmönster och ju modigare du utmanar och experimenterar med dem, desto mer får du ut av det.


Målet är medveten närvaro (mindfulness)

Målet i gestaltterapi är att öka din medvetna närvaro (Perls, Hefferline & Goodman, 1951). Det som undersöks är relationen till dig själv och din omgivning. Den ökade medvetenheten skapar möjlighet till att pröva nya val eller att hålla kvar vid gamla som du trivs med. Genom gestaltterapi kan du skapa ett kreativt och hälsosamt sätt att möta dig själv och omvärlden på.


Tyngdpunkten ligger på din upplevelse

I gestaltterapi är det din upplevelse och erfarenhet som är utgångspunkten (Yontef, 1993, Hostrup, 2002). Genom att den synliggörs på ett nytt sätt ökar din medvetenhet. Detta skapar möjlighet för ny mening och kunskap i ditt liv.