Vad är otrygg undvikande anknytning?


 • Jag litar hellre på mig själv än på andra människor.
 • Jag tycker att det är jobbigt att vara beroende av andra.
 • Jag oroar mig för att människor ska komma mig för nära.
 • Jag bedömer människors värde utifrån vad de åstadkommer.
 • Jag är mer styrd av mina tankrar än mina känslor.Hur uppstår den?

Om jag har föräldrar som inte stod ut med mina känslor, kanske osynliggjorde eller avvisade de mig när jag var arg, ledsen eller glad. Så jag lärde mig att när jag söker närhet blir jag avvisad och det gör ont. Om jag däremot inte visade känslor och höll avstånd, stod de ut med mig. Så min idé om hur en nära relation fungerar blir, ”jag måsta hålla distans för att inte bli avvisad”. I vuxenlivet tar jag med mig mina erfarenheter om relationer, nu är det inte bara mina föräldrar som jag upplever som ogenerösa och avvisande utan en tolkning som jag bemöter alla andra människor med. 

Dock är det så att vi som barn kan knyta an till tre fyra andra förutom vår primära anknytningsperson och på det viset lära oss andra strategier för att få närhet.


Hur visar den sig i vuxna kärleksrelationer?


Hur kan det bli för mig i relation till andra anknytningsmönster?

  • Otrygg undvikande/ trygg: Om jag som otrygg undvikande anknuten går in i en relation med en trygg anknuten kommer min trygghet i kärleksrelationer och i närhet ofta växa. Min partners trygghet smittar av sig på mig så jag kommer känna mig mer lugn och trygg.


  • Otrygg undvikande/otrygg undvikande: Om jag som otryggt undvikande anknuten har en relation med en annan med samma anknytningsmönster kommer relationen domineras av tankar mer än känslor. Båda parter kommer ha svårt med närhet och ofta välja distans istället. I en sådan relation kommer passionen ha det svårt men säkerligen kommer många förnuftiga beslut tas, lite tråkigt i långa loppet. Ofta dras inte samma anknytningsmönster till varandra, otrygga anknytningsmönster dras oftast till ambivalent eller tryggt anknutna.


 • Otrygg undvikande/ Otrygg ambivalent: Om jag som otrygg undvikande anknuten går in i en relation med en med otryggt ambivalent anknytningsmönster, kommer jag känna mig upplivad. När jag träffar en partner som har mycket starka känslor ger det mig tillgång till mina egna känslor som jag annars inte är uppmärksam på. I början av relationen kan jag uppleva mycket närhet och passion. Efter ett tag, när relationen fördjupas och jag kommer i kontakt med smärtsamma upplevelser av närhet, kan jag börja fundera på om relationen faktisk är rätt för mig och dra mig undan.När det rör sig om sex och motivet för att ha sex:

 • Viktigast att jag i första hand tillfredsställer min partner.
 • Jag har sex med min partner för att säkra relationen.
 • Jag använder sex för att kontrollera min partner.
 • Jag har sex därför att jag vill vara en duktig partner.
 • Jag känner mig mindre bekväm med sexuell intimitet.
 • Jag njuter inte så mycket av förspel och hångel och jag tycker mindre om beröring.
 • Jag har ofta mer sex i början av en relation, det känns mer tryggt när distansen är större och närheten inte är så djup.
 • Jag kan undvika sex eller ha flera tillfälliga sexuella kontakter. Då är det inga som kommer för nära mig.
 • Jag kan uppleva känslomässig frånkoppling under sex och känna främlingskap.
 • Jag har ofta en partner som är svartsjuk.
 • Jag är oftare otrogen.Hur är barnets beteende i främlingssituationen?


 • Jag visar inga känslor när mamma lämnar mig ensam eller tillsammans med en främling.
 • Jag fokusera enbart på leksakerna omkring mig.
 • Jag visar ingen känslor när min mamma kommer tillbaka, varken upprördhet eller glädje.
 • Man kan säga att jag har stängt av mitt anknytningssystem.
 • Även om jag inte visar några synliga känslor, väcks rädslor när min mamma går ifrån mig. Det kan man se genom att mäta min puls som går upp ganska mycket när hon går.Hur visar den sig på förskolan när barnet är cirka 3,5 år gammal och mamma inte är där?

Om jag, när jag är ca 1 år gammal, uppvisar ett mönster som visar att jag är otryggt undvikande anknuten till min närmsta anknytningsperson kan man utifrån det förutsäga hur jag ungefär kommer reagera när jag är på förskolan som cirka 3,5-årig utan min mamma. Jag kommer troligtvis bli beskriven av förskolepersonalen som emotionellt isolerad, kanske lite fientlig eller asocial och paradoxalt nog, uppmärksamhetssökande.


Hur visar den sig i relation till ens primära anknytningsperson i 6-års åldern?

Som otryggt undvikande anknutet barn kommer jag i 6 års ålder försiktigt pröva att hålla mina föräldrar på avstånd. Har de varit borta en stund hälsar jag formellt på dem utan att visa stora känslor vid återföreningen. Jag är mycket upptagen av mina leksaker eller andra aktiviteter. Jag ser inte eller avvisar initiativ från mina föräldrar.  


Vad kan gestaltterapi göra för dig?

Gestaltterapin ger möjlighet till att identifiera vilka beteendemönster du använder i nära relationer. Vad det är som är bra med de mönstren och vad som är mindre bra.

Om du är otryggt undvikande anknuten väcks rädslor och ångest när någon kommer för nära dig och du väljer att fokusera på andra saker, till exempel jobb, vänner, plötsliga resor eller en bok kan bli helt obegripligt viktig i kampen för att kontrollera hur nära den människa som gärna vill vara nära dig får komma. I det trygga terapirummet kan vi i lugn och ro arbeta med just det som gör närhet så svårt för dig. 

Känslan av ångest och rädslor kan ta över hela styrningen av kropp och sinne och beröva oss möjligheten att mentalisera och reagera på ett rationellt sätt i nära relationer. Det kan också ha betydelse för hur du reagera i olika jobbrelationer.    

En kort förklaring på hur man kan ändra känslan av rädslor och ångest så att man kan rymma dem utan att de tar över hela personligheten. Genom att lite i taget lära sig stanna i dem får man tillgång till den närhet som man ofta längtar efter.

En del kan man arbeta med i terapin och en del får man arbeta med själv i situationerna när de uppstår. För att få mest ut av terapin och för att känna fast mark under fötterna när jobbiga situationer uppstår utanför terapirummet, är det en bra idé att använda Trauma Release Exercises (TRE). Läs mer


Vad kan TRE göra för dig?

I Trauma Release Exercises arbetar man med de minnen och upplevelser som sitter kvar i kroppen som spänningar. Genom övningarna kan du lösa upp dem och göra de kroppssensationer som du försöker undvika lättare att acceptera och integrera som en del av dig och inte något som du med alla medel vill undvika.  
Som otryggt undvikande anknuten väcks kroppens larmberedskap så fort du känner av att någon kommer känslomässigt för nära dig. Du har med dig en strategi att dra dig bort från din partner när hen önskar att komma närmare och lära känna dig på ett djupare plan eller vara intim.

Med Trauma Release Exercises får du kroppen att slappna av. Du kommer att känna dig mer trygg i din kropp och kommer lättare kunna stanna kvar i upplevelser som tidigare fyllde dig med rädsla och skam. 

Trauma Release Exercises har en bra ångestdämpande effekt och det kan hjälpa dig till att lättare kunna berätta om svåra eller jobbiga upplevelser. Det ger också en ökad förmåga att stanna kvar i starka känslor och inte bara trycka bort dem. 

Med Trauma Release Exercises arbetar man inte i första hand med en enskild situation. Man använder övningarna till att grunda kroppen, lugna nervsystemet och lösa upp de spänningar som finns och uppstår i kroppen när man ofta är i försvarsläge och har svårt att släppa. Eller om man saknar ett tryggt ställe där man kan slappna av och låta kroppen återhämta sig. Läs mer